21 października 2020

Ogólnopolski konkurs wiedzy o św. Klemensie Hofbauerze

III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Sowińskiego w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie wiedzy o św. Klemensie Hofbauerze dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w 200. rocznicę śmierci.

Etapy konkursu:
I etap – nadsyłanie prac konkursowych (do 30 listopada 2020 r.) i sprawdzenie przez jury czy otrzymane prace spełniają kryteria formalne; o przyjęciu pracy do konkursu decydować będzie data stempla pocztowego;
II etap – wybór finalistów – 1 grudnia 2020 r.;
III etap – finał konkursu i ogłoszenie laureatów (Warszawa) – 8 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie: https://www.redemptor.pl/ogolnopolski-konkurs-wiedzy-o-sw-klemensie-hofbauerze/