20 października 2020

Szkolenie „Dziecko z cukrzycą” – w formie zdalnej.

Panie, Panowie
Dyrektorzy,
Wychowawcy przedszkoli,
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej szkół i placówek w woj. świętokrzyskim

Informuję, że w zawiązku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju zaplanowane na dzień 23 października 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00 szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” odbędzie się on-line.

Do uczestników, którzy zakwalifikowali się do udziału w szkoleniu zostanie wysłany za pomocą poczty elektronicznej link, na który należy się zalogować w dniu 23 października 2020 roku o godz. 10.00.

Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie udziału w szkoleniu „Dziecko z cukrzycą” droga elektroniczną.

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu.

W sprawach organizacyjnych informacji udzielają:

Pani Irena Sobieraj-wizytator

tel. 41 350 18 57, e-mail: irena.sobieraj@kuratorium.kielce.pl

Pani Elżbieta Szczęsna-Kusak-wizytator

tel. 41 350 18 57, e-mail: elzbieta.szczesna@kuratorium.kielce.pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik