19 października 2020

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów edukacyjno-terapeutycznego oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021

Szanowni Państwo,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie
w województwie świętokrzyskim

W nawiązaniu do komunikatu Kuratorium Oświaty w Kielcach z dnia 12 września 2020 r w sprawie realizacji rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 informujemy, że w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w programie – istnieje jeszcze możliwość skorzystania ze środków finansowych.

Warunki udzielania pomocy określono w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019–2021 ( Dz.U. poz. 1075).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przekazanie zbiorczej informacji z terenu Państwa jednostki o obecnie występujących potrzebach z uwzględnieniem liczby dzieci i uczniów, dla których należy uruchomić pomoc.

Dane należy przesłać w terminie do dnia 26 października 2020 r. w formie elektronicznej na adres: jadwiga.piwowar@kuratorium.kielce.pl zgodnie z załączonym wzorem tabeli.

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

formularz do uzupełnienia
Data: 2020-10-19, typ pliku: DOCX, rozmiar: 13 KB