16 października 2020

Konkurs Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka „Jak to jest być mną?”

Katedra UNESCO im. Janusza Korczaka ogłasza konkurs „Jak to jest być mną?” na najlepszy esej biograficzny dla osób w wieku 14-17 lat. Konkurs jest okazją dla młodych ludzi na zaprezentowanie zdolności, kreatywności, warsztatu pisarskiego, ale też na odkrycie siebie, refleksję nad swoim miejscem w świecie rówieśników i dorosłych.

Tematyka prac:

1. „Jak to jest być nastolatkiem w ….? (w miejsce kropek można wpisać w mojej rodzinnej miejscowości lub w mieście, na wsi) Interesuje nas jak to jest w szkole, w sieci, w domu, w okolicy, w komunikacji, w sklepie, u lekarza, na spacerze, w relacjach towarzyskich itp.
2. „Jak mi było w….(w miejsce kropek można wpisać w mojej rodzinnej miejscowości lub w mieście, na wsi) podczas pandemii i lekcji online? Interesuje nas jak to było w sieci, w szkole, w domu, w okolicy itp. czy szkoła online była w jakiś sposób atrakcyjna, czy też nie.

Prace przesyłać należy do końca grudnia 2020 r., na adres poczty e-mail: unescochair@aps.edu.pl z dopiskiem w tytule „KONKURS 2020”.

Najlepsza praca w języku polskim lub w języku angielskim zostanie nagrodzona atrakcyjną nagrodą rzeczową, miejsce drugie i trzecie dyplomem laureata.

Prace oceniać będzie niezależne jury, a po zanonimizowaniu zostaną one wykorzystane w badaniach naukowych poświęconych partycypacji młodzieży.

Autorzy zgłoszonych do konkursu prac, niezależnie od tego, czy zostaną one nagrodzone otrzymają certyfikaty udziału w konkursie (wystawione przez Katedrę UNESCO im. Janusza Korczaka, działającą w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie).

Więcej informacji na stronie: http://www.aps.edu.pl/uczelnia/katedra-unesco/konferencje-seminaria-wydarzenia/