16 października 2020

Ruszyła XV edycja konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII do udziału w XV edycji konkursu ekonomicznego „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Temat tegorocznej edycji konkursu to: „Rola i misja Narodowego Banku Polskiego. Dzieje pieniądza polskiego 1918 -2020”.

Celem Konkursu jest edukacja finansowa młodzieży w zakresie tematyki związanej z rolą i misją Narodowego Banku Polskiego oraz dziejami pieniądza polskiego na przestrzeni lat 1918-2020.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

1. Wejść na stronę http://www.skef.pl lub https://www.skef.pl/uwaga-ruszyla-xv-edycja-konkursu-mistrzostwa-polski-mlodych-ekonomistow/
2. Zapoznać się z regulaminem konkursu wraz z załącznikiem nr 1 do regulaminu konkursu.
3. Wypełnić ankietę nr 1.
4. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i udzielić odpowiedzi na pytania i zadanie konkursowe.
5. Wypełnić ankietę nr 2.
6. Przesłać formularz zgłoszeniowy z pytaniami i zadaniem konkursowym oraz ankietami nr 1 i nr 2 do dnia 30 października 2020 roku pocztą na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia z dopiskiem „Konkurs MPME” (liczy się data stempla).

Z nadesłanych prac konkursowych zostanie wyłonionych piętnaście z największą liczbą punktów. Ich autorzy zostaną zaproszeni do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2020 roku w Warszawie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody: pierwsze miejsce – nagroda pieniężna o wartości 3 000 zł , drugie miejsce – nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł , trzecie miejsce – nagroda pieniężna o wartości 1000 zł. Regulamin konkursu przewiduje również nagrodę pieniężną dla nauczyciela w wysokości 1000 zł.