15 października 2020

Harmonogram oraz wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

25 września 2020 r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach odbyło się spotkanie dotyczące organizacji dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego.

W spotkaniu udział wzięli: Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty,    Małgorzata Zielińska-Perczak i Ewa Pietraszek – wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz dyrektorzy placówek organizujących turnusy: Andrzej Bilewski – dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju, Jerzy Szydłowski – dyrektor Szkół Prywatnych Prestiż w Kielcach, Jerzy Jabczuga, Sławomir Maj – wicedyrektorzy Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Szymon Nowak – kierownik kształcenia praktycznego  w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, Paweł Kowalski – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Jędrzejowie, Michał Cichoń – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Jędrzejowie,  Tomasz Wojtachnio – kierownik kształcenia praktycznego  w Zespole Szkół nr 2 w Jędrzejowie, Piotr Prędota – dyrektor Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, Małgorzata Berbeś-Piórkowska – dyrektor Działalności Statutowej Nadzoru i Kontroli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Katarzyna Kaczmarek-Wolska – Główny Specjalista ds. Kształcenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kielcach oraz dyrektorzy szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego: Iwona Sobczyk –  ZDZ Jędrzejów, Kinga Ostrowska – ZDZ w Końskich, Marzena Miszczyk – ZDZ we Włoszczowie, Renata Pawełkiewicz – wicedyrektor ZDZ w Kielcach.

Podczas spotkania ustalono harmonogram turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników na rok szkolny 2020/2021.

Załączniki