14 października 2020

Program edukacyjny „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” Nowe materiały o zielonej energii

Tradycyjnie, wraz z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego, na platformie „Bezpieczników TAURONA” pojawiają się nowe materiały edukacyjne. Wpisują się w ideę „Zielonego zwrotu”, propagującą odnawialne źródła energii.

Po raz pierwszy został przygotowany cały moduł edukacyjny. Adresowany głównie do uczniów klas 1-3, nauczycieli wprowadzających tematy ekologiczne oraz dla rodziców, którzy mogą przekazywać dzieciom jak oszczędnie korzystać z energii elektrycznej. https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/artykul/120

Wspólnie z metodykami programu opracowano nowy scenariusz interaktywnej lekcji „Zielona energia i oszczędzanie prądu” https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/scenariusz/16. Jest zgodny z podstawami programowymi i zawiera wiele ciekawych pomysłów przybliżenia uczniom tego trudnego tematu. Dzięki prostym doświadczeniom dzieci odkryją czy sami mogą wyprodukować prąd. Dowiedzą się także jak działa dynamo i turbina w elektrowni. Scenariusz jest kompletny, zawiera szczegółowy plan przeprowadzenia lekcji i wszystkie
materiały edukacyjne, gotowe do wyświetlenia, pokazania lub wydrukowania. Są to instrukcje przeprowadzenia doświadczeń, quiz, karty pracy, zadania domowe. Jak zwykle stawiamy na kreatywność, samodzielność myślenia uczniów i współpracę. Na potrzeby scenariusza powstał nowy, ponad 4-minutowy, film edukacyjny „Zielony prąd. Jak go wyprodukować i oszczędzać?”, który jest dostępny pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=eqd_nWks5SU&list=PL15kaFUoYIysrjdfzS6gLTghACMiA7sD6&index=22

Kolejną nowością jest tekst „Jak oszczędzać energię elektryczną?” przygotowany do poradnika dla rodziców
https://edukacja.bezpieczniki.tauron.pl/jak_oszczedzac_energie_elektryczna. Zebrano w nim ponad 70 porad na temat codziennego oszczędzania energii elektrycznej.

Wszystkie materiały realizują aktualną podstawę programową. Powstały we współpracy z metodykiem programu Iwo Wrońskim, nauczycielem fizyki z wieloletnim doświadczeniem, dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, ekspertem Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Przy realizacji filmów korzystano z pomocy i doświadczenia dr. Michała Krupińskiego – fizyka
pracującego w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, uznanego popularyzatora nauki.

Platforma jest dostępna pod adresem: www.edukacja.bezpieczniki.tauron.pl. Udział w programie jest bezpłatny. Pełny dostęp do materiałów edukacyjnych jest możliwy po zalogowaniu.