13 października 2020

LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego – komunikat organizacyjny

W roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się 51. edycja olimpiady. Tematy na zawody szkolne, bibliografie oraz wskazówki są zamieszczone na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego http://www.olijp.pl

Regulamin olimpiady jest dostępny pod adresem: https://www.olijp.pl/?q=node/27

Konsultacje dotyczące prac szkolnych (interpretacji, wskazówek, zakresu i redakcji prac) odbędą się w dniach 16-30 października 2020 r. w formie online ze względu na trudną sytuację pandemiczną. Pytania można kierować do jurorów Komitetu Okręgowego OLiJP w Kielcach:

  • tematy literackie – dr hab. prof. UJK Janusz Detka januszdetka1@wp.pl
  • temat językoznawczy – dr hab. prof. UJK Alicja Gałczyńska ajg@poczta.onet.pl
  • tematy teatrologiczne – Beata Klimer bklimer@op.pl

Terminarz tegoroczny przedstawia się następująco:

  • Zawody szkolne i przekazanie prac do Komitetu Okręgowego – do 4 grudnia 2020 r.
  • Zawody okręgowe: część pisemna – 13 lutego 2021 r., część ustna – 6 marca 2021 r.
  • Zawody finałowe: część pisemna – 15 kwietnia 2021 r., część ustna dla pozostałych uczestników – 17 kwietnia 2021 r.

Dokumentację zawodów szkolnych w placówkach województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego (dwie recenzje nauczycielskie każdej pracy, jedno szkolne sprawozdanie opisowe, jeden protokół) oraz prace uczniów należy przesłać w terminie do 4 grudnia 2021 r. na adres Komitetu Okręgowego. Decyduje data stempla pocztowego.

Adres:
Uniwersytet Jana Kochanowskiego,
Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa,
ul. Uniwersytecka 17,
25-406 Kielce, tel. 41 349-71-20

Lokalne wiadomości i ogłoszenia będą publikowane na stronie Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK w zakładce „Olimpiada” https://ilij.ujk.edu.pl/olimpiada/

Kontakt z sekretarzem Komitetu Okręgowego: lidia.pasich@wp.pl