13 października 2020

Monitorowanie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych: szkół podstawowych dla młodzieży, liceów ogólnokształcących dla młodzieży, techników i branżowych szkół I stopnia oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy z terenu województwa świętokrzyskiego

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych we wszystkich typach szkół.

Monitorowanie odbywa się w okresie od października do grudnia 2020 roku.

Narzędzia do monitorowania są dostępne na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl

Dyrektorzy szkół ujętych w załączniku zadbają o wypełnienie zamieszczonych tam formularzy. W przypadku wątpliwości Dyrektorzy proszeni są o kontakt telefoniczny z wizytatorem (nr telefonu: 15 864 19 00).

Załączniki

wykaz szkół do monitorowania
Data: 2020-10-13, rozmiar: 475 KB