12 października 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Dyrektorzy publicznych przedszkoli, niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych form wychowania przedszkolnego z terenu województwa świętokrzyskiego

zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowane jest monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach.

Monitorowanie dotyczy wychowania przedszkolnego realizowanego w publicznych przedszkolach, niepublicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego – w okresie od października do listopada 2020 roku. Monitorowanie obejmie 100% przedszkoli.

 Arkusz monitorowania będzie dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Dyrektorzy przedszkoli i szkół będą  wypełniali zamieszczony tam formularz.    Przed zamknięciem formularza należy sprawdzić, czy została udzielona odpowiedź na każde pytanie. Jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona. W przypadku wątpliwości Dyrektorzy proszeni są o kontakt telefoniczny z wizytatorem (nr telefonu: 15 864 19 00).

Wersje tekstowe arkusza monitorowania (w formacie .doc i .pdf) zostały opublikowane na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce: Jakość edukacji\Nadzór pedagogiczny.