12 października 2020

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021

Świętokrzyski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Pan Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2020/2021. W załączeniu lista uczniów, którym przyznano stypendium.

Informujemy, że szczegóły wręczenia/przekazania stypendystom zaświadczeń oraz wypłaty pierwszej raty stypendium zostaną podane w terminie późniejszym.

Zgodnie z § 2 ust.8 rozporządzenia MEN z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłaca się w dwóch ratach:

  • 1) pierwsza rata – do dnia 30 listopada, za okres od września do grudnia;
  • 2) druga rata – do dnia 30 kwietnia, za okres od stycznia do czerwca.

Załączniki