5 października 2020

TuEuropeana 2020. Cykl warsztatów edukacyjnych on-line

Wirtualny Escape Room inspirowany Archiwami czyli warsztaty on-line dla edukatorów. 6-tygodniowy kurs, podczas którego nauczyciele będą mieli możliwość zapoznania się z zasobami polskich i europejskich repozytoriów cyfrowych oraz z narzędziami TIK umożliwiającymi stworzenie interesujących lekcji z zagadkami. W ramach warsztatów wykorzystane zostaną cyfrowe i analogowe narzędzia służące do tworzenia nowych narracji bazujących na archiwalnych zasobach. Rezultatem warsztatów będzie stworzenie prototypów Escape
Roomów.

Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, nieformalnych edukatorów oraz studentów szkół wyższych kierunków humanistycznych.

Rejestracja kończy się z dniem 14.10.2020; liczba miejsc ograniczona.

Warsztaty są bezpłatne.

Więcej informacji na stronie: www.tueuropeana.pl