2 października 2020

Program promocji aktywności fizycznej „8 tygodni do zdrowia”

Narodowy Fundusz Zdrowia startuje z profilaktyczno-treningowym programem „8 tygodni do zdrowia”, który publikowany będzie na kanale YT Akademii NFZ, w każdy wtorek, przez kolejne dwa miesiące.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia około 2 mln zgonów rocznie na świecie przypisuje się brakowi aktywności fizycznej. Nawet ok. 85% ludzi prowadzi siedzący tryb życia. Szacuje się, że prawie dwie trzecie dzieci jest niewystarczająco aktywnych, co ma poważne konsekwencje dla ich przyszłego zdrowia. Rocznie z powodu chorób związanych z nadwagą i otyłością umiera ponad 2,5 mln osób na świecie. WHO zaleca, aby dla uzyskania korzyści zdrowotnych – osoby dorosłe, tj. od 18. do 64. roku życia, podejmowały w tygodniu co najmniej 150 minut umiarkowanej lub 75 minut intensywnej aerobowej aktywności fizycznej.

W Polsce 39% Polaków jest aktywnych w stopniu zalecanym przez WHO. Jednocześnie 50% respondentów jest aktywnych w stopniu zerowym. Osoby starsze są aktywne jedynie w związku z przemieszczaniem się, a zalecenia WHO spełnia ok. 5% osób w wieku powyżej 65 r.ż., a wśród osób po 75 r.ż. zupełnie nieaktywnych jest aż 91%.

Program profilaktyczno-treningowy „8 tygodni do zdrowia” opracowany został przez profesjonalnych trenerów i oferuje wsparcie fizjoterapeuty, lekarza i psychologa. Zgodnie z założeniami i celami Strategii NFZ na lata 2019-2023 koncentruje się na aktywności fizycznej. Dostępny jest za darmo.

„8 tygodni do zdrowia” to cykl ośmiu 35. minutowych filmów poprzedzonych wprowadzającym materiałem instruktażowym. Każdy odcinek zawiera konsultacje specjalistów i zapewnia powtarzalny schemat przygotowania się do kolejnego treningu oraz pokazuje możliwości monitorowania postępów. Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń należy odpowiedzieć na 7 pytań zawartych w kwestionariuszu PARQ dostępnym na stronie Akademia NFZ – https://linkd.pl/aers, a także sprawdzić masę ciała oraz zmierzyć obwód pasa w cm. Swoją obecną kondycję fizyczną można sprawdzić korzystając z jednej z dwóch wersji testu Coopera – biegową (https://akademia.nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2020/09/TestCoopera-przygotowanie.pdf) lub marszową (https://akademia.nfz.gov.pl/wpcontent/uploads/2020/09/TEST-COOPERA-wersja-marszowa.pdf). Do wykonania ćwiczeń wystarczy para wygodnych butów i luźny, niekrępujący ruchów strój, mata, hantle, ręcznik i woda. Kompleksowo przeprowadzony program pozwala zredukować masę ciała o ok. 3 kg. Możemy po niego sięgnąć w dowolnym, wybranym przez siebie momencie.

Harmonogram programu „8 tygodni do zdrowia”:

1. Adaptacja, czyli zaczynamy – 29.09 (https://www.youtube.com/watch?v=100oBdPNANw)
2. Budujemy wydolność – 6.10
3. Ćwiczymy z obciążeniem – 13.10
4. Tabata i nasze pierwsze interwały – 20.10
5. Wzmacniamy siłę mięśni – 27.10
6. Poznajemy interwały prof. Gibali – 3.11
7. Czas na interwałowy HIIT. Etap 1 – 10.11
8. Gotowi na interwałowy HIIT. Etap 2 – 17.11

Filmy z treningami, testy i program dostępne są na stronie Akademia NFZ: https://akademia.nfz.gov.pl/