1 października 2020

Projekt grantowy „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”

Realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projekt jest elementem programu rządowego „Dostępność Plus”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs dostępny jest dla wszystkich szkół podstawowych. Udział w projekcie jest bezpłatny, a rekrutacja mieć będzie charakter otwarty. Celem zaplanowanych działań jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół podstawowych.

Przed przystąpieniem do projektu szkoły zostaną poddane audytom dostępności tak, by możliwe było pełne zdiagnozowanie ich potrzeb i dopasowanie wsparcia do indywidualnej sytuacji placówki. Następnie szkoła otrzyma grant na wdrożenie wypracowanego wcześniej planu poprawy dostępności. Grant umożliwi przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Przewidywany termin rozpoczęcia rekrutacji to 1 października br. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.