1 października 2020

XXVI Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz – komunikat organizacyjny

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz Informuje o organizacji XXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju, która odbędzie się w dniach 19 – 21 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.

Podobnie jak w latach ubiegłych w województwie zostanie powołana jedna komisja. Zgodnie z regulaminem istnieje również możliwość powołania komisji międzywojewódzkich. Szkoły lub inne organizacje zawodowe zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju w terminie do 30 listopada 2020 r. i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.