1 października 2020

Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie działające w partnerstwie z Fundacją I Liceum we Włoszczowie oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Kielcach – Fundacją imienia Stefana Artwińskiego serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Polszczyzny wpisanym na listę konkursów przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Turniej odbywa się pod patronatem merytorycznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Patronat honorowy nad turniejem sprawują: Prezydent RP, Starosta Włoszczowski.

Turniej jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski.

Regulamin Turnieju, karta zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do pobrania www.1-lo.pl z zakładki Konkursy.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu:
– Bożena Kaczor, tel. 698 179 118, e‐mail: b.kaczor@1-lo.pl,
– Magdalena Kuterasińska, tel. 606 895 210, e‐mail m.kuterasinska@1-lo.pl