1 października 2020

Komunikat w sprawie wydania duplikatu decyzji administracyjnej – aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

Wniosek o wydanie duplikatu aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego nauczyciel składa w siedzibie urzędu, w którym przeprowadzane było postępowanie wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity Dz.U.2020, poz. 1546).

Opłatę należy wnieść na konto:

Kuratorium Oświaty w Kielcach
al. IX Wieków 3
25-516 Kielce
Rachunek: 68 1010 1238 0852 0922 3100 0000

Tytuł wpłaty: duplikat aktu nadania stopnia awansu zawodowego…. (imię i nazwisko nauczyciela, na którego akt był wydany)

Załączniki

Wniosek o wydanie duplikatu aktu nadania
Data: 2020-10-01, rozmiar: 12 KB