30 września 2020

Bieg po zdrowie – program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

Zachęcamy do udziału w programie antynikotynowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”. Projekt przygotował Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z ekspertami z dziedziny psychologii. Jego celem jest uwrażliwianie młodych ludzi na negatywne skutki palenia tytoniu. Program jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, ich nauczycieli i rodziców. Został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Projekt antytytoniowej edukacji zdrowotnej
„Bieg po zdrowie” to program edukacji antynikotynowej. Został przygotowany przez Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy ze ekspertami z dziedziny psychologii. Odbiorcami programu są uczniowie szkół podstawowych (9-10 lat) oraz ich nauczyciele i rodzice.

Celem projektu edukacyjnego „Bieg po zdrowie” jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości palenia tytoniu oraz zapobieganie lub opóźnianie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży.

Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Materiały do edukacji antynikotynowej
Materiały edukacyjne przygotowane w ramach projektu można wykorzystywać zarówno podczas tradycyjnych lekcji, jak również nauki zdalnej. Obejmują one:

  • podręcznik dla nauczyciela,
  • zeszyt ćwiczeń dla ucznia,
  • plakaty,
  • ulotkę informacyjną dla rodziców,
  • filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” są realizowane z wykorzystaniem metod aktywizujących, stymulujących kreatywność uczniów. W materiałach pojawia się dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej – Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia są tłem dla poszczególnych tematów.

Szkoły zainteresowane przeprowadzeniem projektu prosimy o kontakt z właściwą terytorialnie Powiatową Stacją Sanitarno‑Epidemiologiczną i z koordynatorem programu.

Szczegóły dotyczące projektu oraz wszystkie materiały można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/gis/programy-edukacyjne.

Materiały są również dostępne na platformie edukacyjnej epodreczniki.pl w zakładce https://epodreczniki.pl/a/ksztalcenie-ogolne—materialy-podmiotow-zewnetrznych/DeIYjB0Mi.

Zachęcamy do udziału w programie.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej