2 października 2019

Wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i zaświadczeń szkolnych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych

Załączniki

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa
Data: 2019-10-02, rozmiar: 37 KB
Wniosek o zwrot opłaty za wydanie dokumentu
Data: 2019-10-02, rozmiar: 35 KB
Obowiązek informacyjny
Data: 2019-10-02, rozmiar: 13 KB