29 września 2020

Programu edukacyjny „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie zaprasza szkoły z woj. świętokrzyskiego do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 programu edukacyjnego „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”, adresowanego do uczniów liceów i techników, w ramach którego uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju.

Realizacja programu nie nakłada na szkołę i ucznia żadnych obciążeń finansowych, komplet materiałów i dostęp do platformy internetowej zostanie przekazany nauczycielom i uczniom w pełni nieodpłatnie.

Na początku października zostaną uruchomione nieodpłatne szkolenia e-learningowe dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy podejmują się roli opiekuna miniprzedsiębiorstwa.

Wszystkim nauczycielom realizującym program zapewnione zostanie wsparcie merytoryczne i metodyczne przez cały okres realizacji programu.

W ramach programu można wziąć również udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, którego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim Company of the Year Competition.

Szczegółowe informacje: www.miniprzedsiebiorstwo.junior.org.pl