28 września 2020

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe 2020/2021

Regulamin Ogólny Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2020 /2021 oraz formularz zgłoszeniowy dla szkół.

UWAGA! Termin zgłoszeń dla szkół za pomocą formularza online (Załącznik nr 1) upływa 6 października 2020 r.

Kontakt do koordynatora konkursów przedmiotowych:
starszy wizytator Ewa Klimczak, tel. (41) 342 18 49,
e‑mail: ewa.klimczak@kuratorium.kielce.pl

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy.

Załączniki