22 września 2020

I edycja Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia

Fundacja na rzecz Praw Ucznia informuje, że rozpoczęły się zapisy do I edycji Olimpiady Wiedzy o Prawach Ucznia.

Olimpiada składać się będzie z 3 etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Mogą w niej uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Zgłoszenia szkół trwają do 13 października 2020 r.

Wszystkie dokumenty dotyczące Olimpiady oraz obowiązująca literatura są dostępne na stronie internetowej: http://prawaucznia.pl/i-edycja-olimpiady-wiedzy-oprawach-ucznia/