21 września 2020

Webinarium na temat akredytacji w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe

Szanowni Państwo,

Narodowa Agencja Programu Erasmus + organizuje webinaria na temat akredytacji w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze kształcenie i szkolenia zawodowe.

Nowa perspektywa finansowa UE przynosi zmiany w programie Erasmus. Nowością jest m.in. możliwość uzyskania Akredytacji do udziału w projektach mobilności Akcji 1. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027. Podczas każdego webinarium zostaną przedstawione zasady wnioskowania oraz możliwości realizacji projektów w akcji 1 (mobilność edukacyjna w sektorze VET).

Informacje o akredytacji są dostępne pod adresem: https://erasmusplus.org.pl/strony-informacyjne/akredytacja-w-programieerasmus-w-edycji-2020/ .

Terminy webinariów: 24.09.2020, 28.09.2020, 05.10.2020 .

Godzina rozpoczęcia: 14.00

Link do strony z rejestracją: https://erasmusplus.org.pl/akcje/akcja-1-ksztalcenie-i-szkoleniazawodowe/ .