21 września 2020

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!”

W nawiązaniu do założeń Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego związanych z bliską współpracą szkół branżowych z pracodawcami, jak i w związku z nadchodzącym Europejskim Tygodniem Umiejętności Zawodowych, Akademia Umiejętności Eurocash zaprasza wszystkie szkoły branżowe oraz technika kształcące w zawodzie sprzedawca, technik handlowiec, magazynier-logistyk do skorzystania z bezpłatnej oferty edukacyjnej wzbogacającej kształcenie zawodowe i promującej wśród młodych ludzi zawód sprzedawcy, którą Akademia prowadzi pod patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Akademia Umiejętności Eurocash jest również oficjalnym partnerem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, wobec powyższego zaprasza szkoły, nauczycieli i uczniów do udziału w bezpłatnym Wirtualnym Festiwalu Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!”, podczas którego za pomocą interaktywnych metod szkoleniowych promować będzie wśród młodych ludzi proces kształcenia zawodowego, pokaże im możliwości kariery w zawodzie sprzedawcy oraz podpowie, jak samodzielnie zdiagnozować swoje mocne strony i talenty, ułatwiające planowanie swojej przyszłości.

Wirtualny Festiwal Umiejętności Zawodowych „Odkryj swój talent!” odbędzie się 9 listopada 2020 r., a uczniowie i nauczyciele będą mogli wziąć w nim bezpłatny udział korzystając z klas multimedialnych w szkołach lub indywidualnie – na osobistych komputerach lub telefonach. Tematyka zaplanowanych warsztatów i prelekcji jest następująca:

  • Ścieżka kariery w Eurocash: „od kasjera/magazyniera – do managera”,
  • Zaplanuj swoją przyszłość: „od marzenia – do spełnienia”,
  • Kształcenie zawodowe jako pierwszy krok do kariery zawodowej,
  • Czy warto próbować zmieniać świat wokół siebie?

Więcej informacji udziela: