21 września 2020

Program Szkoła Dialogu

Program Szkoła Dialogu to przede wszystkim spotkania między ludźmi. Niestety od kilku miesięcy nasze kontakty z innymi są ograniczone. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli organizatorzy chcieliby zaprosić Państwa do udziału w programie edukacyjnym wersji zdalnej.

Zmieniła się nieco forma programu, ale cele nie uległy zmianie – uwrażliwianie uczniów na zagadnienia związane z tematyką historii, tradycji i kultury Żydów polskich, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa.

Realizacja programu przeciwdziała antysemityzmowi oraz buduje postawy otwartości wobec różnorodności i odmienności wśród uczestników. Warsztaty przygotowują także uczniów do realizacji samodzielnego projektu w ich miejscu zamieszkania czy nauki, w ramach którego młodzież dzieli się pozyskaną wiedzą z innymi mieszkańcami. Dodatkowo uczniowie szkolą swoje kompetencje cyfrowe poprzez praktyczne wykorzystanie narzędzi i aplikacji internetowych.

Do programu zaproszeni są uczniowie w wieku 13-19 lat ze szkół podstawowych (7 i 8 klasy), ponadpodstawowych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii/wychowawczych, zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach i wsiach, które przed II wojną światową zamieszkiwali Żydzi.

Na program składają się 4 wirtualne spotkania, każde z nich trwa 2 godziny zegarowe. Warsztaty odbywają się za pośrednictwem platformy ZOOM z wykorzystaniem dodatkowych prostych w obsłudze narzędzi, niewymagających zakładania kont i logowania przez uczniów. Projekty uczniowskie biorą udział w konkursie, w ramach którego przewidziane są nagrody.

Wszystkie szczegóły, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na naszej stronie: http://dialog.org.pl/szkola-dialogu/pl/zglos-szkole/