21 września 2020

Debata on-line „Droga do szkoły”

Uprzejmie zapraszamy do udziału w debacie on-line dotyczącej codziennych wyborów transportowych, ich przyczyn i znaczenia dla jakości powietrza oraz rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo podróży pieszych i rowerowych, szczególnie dla uczniów w drodze do szkoły.

W ostatnich latach w Polsce podejmowane są działania służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawa jest jednak powolna i nadal zbyt mało uwagi poświęcamy drugiemu co do wielkości źródłu zanieczyszczeń, czyli transportowi. Jednym z wielu wyzwań w tym obszarze jest potrzeba zmniejszenia liczby samochodów korkujących ulice polskich miast.

Teraz, w dobie pandemii, warto zwracać szczególną uwagę na wszystko, co wpływa na stan naszych płuc, w tym z jednej strony na możliwość ograniczenia ilości spalin, które wdychamy na co dzień, a z drugiej na pozytywny wpływ ruchu na zdrowie. Dlatego potrzebne jest wprowadzanie rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się po mieście pieszo i rowerem, dające pieszym i rowerzystom pierwszeństwo przed samochodami wszędzie, gdzie to możliwe oraz zapewniające im bezpieczeństwo. Priorytetem w tym zakresie powinny być objęte szczególnie podróże dzieci do szkół. Jeszcze przed pandemią mogła niepokoić rosnąca skala dowożenia dzieci do szkoły przez rodziców samochodem. Obecnie, ze względu na nowe obawy, udział tego środka transportu może rosnąć.

W ramach wprowadzenia do debaty Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki przedstawi wyniki badań natężenia ruchu przy szkołach, poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz opinii rodziców uczniów odnośnie sposobów dotarcia do szkoły oraz poziomu zanieczyszczenia powietrza we wnętrzu samochodów. Przedstawiciele polskich miast podzielą się doświadczeniami i pomysłami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego przy szkołach.

W trakcie spotkania chcemy rozwinąć dyskusję na temat możliwości upowszechniania rozwiązań w tym zakresie w polskich miastach, a także barier, które utrudniają zmiany oraz sposobów na ich pokonanie. Chcemy przy tym nawiązać także do innych inicjatyw poprawiających sytuację rowerzystów i pieszych w miastach, w tym także wdrażanych w Europie i w Polsce ostatnio, w trakcie pandemii.

Wstępna agenda (poniedziałek, 28 września 2020, 11:00-12:30):

 • 11:00-11:05 – Powitanie
 • 11:05-11:20 – Droga do szkoły – wnioski z badań natężenia ruchu przy szkołach, poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz opinii rodziców uczniów – dr Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju
 • 11:20-11:30 – Czym oddychamy w samochodzie? – wnioski z badań poziomu zanieczyszczenia powietrza we wnętrzu samochodu, Urszula Stefanowicz, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
 • 11:30-11:40 – Wpływ zanieczyszczeń pochodzących z transportu na zdrowie, dr Tadeusz Jędrzejczyk, Departament Zdrowia Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Specjalista Zdrowia Publicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • 11:40-12:00 – Przykłady projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego przy szkołach z polskich miast
  • Agnieszka Rogala, Inspektor, Wydział Zrównoważonej Mobilności, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  • Rafał Ejsmont, Inspektor, Wydział Gospodarki Komunalnej, Urząd Miejski w Gdańsku
  • Anna Szmigiel-Franz, Stanowisko ds. rozwoju przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego (Oficer Pieszy), Zespół ds. Mobilności Aktywnej
 • 12:00-12:30 – Dyskusja na temat możliwości zwiększenia udziału ruchu pieszego i rowerowego, a zmniejszenia roli dowożenia dzieci do szkoły samochodem – bariery, szanse, rozwiązania
 • 12:30-12:40 – Podsumowanie

Prosimy o zgłoszenia przez formularz elektroniczny do 25.09.2020: https://forms.gle/JHANsUkqHb6q36BU8

Link do spotkania otrzymają osoby zgłoszone, na podany adres email.