17 września 2020

Kampania Kolejowe ABC

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów kolei i uczestników ruchu drogowego. Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. Projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, co podkreśla wagę działań edukacyjnych prowadzonych przez Urząd.

W ramach kampanii prowadzone są zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gmin, w których doszło do niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych czy tzw. dzikich przejściach. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju zajęcia edukacyjne zaplanowane na drugi semestr roku szkolnego 2019/2020 zostały przełożone. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w trybie stacjonarnym pozwoliło na wznowienie lekcji.

Poza zajęciami edukacyjnymi w ramach projektu realizowana jest ogólnopolska kampania medialna dotycząca bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Organizowane są także różne konkursy, które mają na celu zapoznanie dzieci z zasadami przekraczania przejazdów kolejowych oraz poruszania się w pobliżu torów, na dworcach i peronach.

We wrześniu 2020 r. Urząd Transportu Kolejowego wznowił organizację konkursów dlauczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z całej Polski w ramach aplikacji „Kolejowe ABC”. Jest to gra na urządzenia mobilne, która w interaktywny sposób bawi iuczy zasad bezpieczeństwa. Można ją pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store lub Google Play.

Klasy, które zwyciężą w rozgrywkach, wezmą udział w pięciodniowych zielonych szkołach oraz zajęciach edukacyjnych.

We wrześniu i październiku 2020 r. odbędą się dwa konkursy:

  • w terminie 14–23 września 2020 r. konkurs „Kolejowe ABC – Bezpieczna wyprawa po nagrody”, zwycięzcy wyjadą na zieloną szkołę organizowaną nad morzem w miejscowości Sztutowo,
  • w terminie 25 września – 4 października 2020 r. konkurs „Kolejowe ABC – Twoja kolej na podróż”, zwycięzcy wyjadą na zieloną szkołę do Augustowa.

Konkursy polegają na zebraniu jak największej liczby punktów dla swojej klasy w aplikacji mobilnej „Kolejowe ABC”. Podczas gry uczestnik zdobywa różne przedmioty związane zpodróżą. Wszystkie zdobyte rzeczy zasilają konto punktami, co wpływa na pozycję w rankingu. W kolejnych etapach gry uczestnicy otrzymują zadania specjalne – podejmują decyzje istotne dla bezpieczeństwa wpodróży. Powinni tak kierować bohaterem, aby za każdym razem podróż odbywała się bezpiecznie i zgodnie z zasadami zachowania na drodze i terenach kolejowych.

Uczestnictwo w konkursach jest dobrowolne i bezpłatne. Podczas rejestracji uczestnik powinien podać nazwę szkoły oraz klasy, do której uczęszcza – w ten sposób zostanie do niej przypisany, co da mu możliwość zdobywania punktów na rzecz swojej klasy. Konkurs wygra klasa, która otrzyma największą liczbę punktów. Im więcej osób z danej klasy będzie uczestniczyło w rywalizacji, tym większa szansa na wygraną.

Więcej informacji na temat aktualnych działań w ramach „Kampanii Kolejowe ABC” można znaleźć na stronie www.kolejoweabc.pl.