17 września 2020

Kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Panie, Panowie
Dyrektorzy i Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
województwa świętokrzyskiego

Serdecznie zapraszam przedszkola, szkoły i placówki, które aktywnie i twórczo zaangażowane są w działania z zakresu edukacji i promocji zdrowia do uczestnictwa w kursie e-learningowym „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie” organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Celem szkolenia jest:,

  • zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie,
  • podniesienie kompetencji uczestników w zakresie planowania, tworzenia i ewaluacji programu.

Zapisy odbywają się do dnia 7 października 2020 r. poprzez stronę: Szkolenia – Ośrodek Rozwoju Edukacji, kurs: „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie” (https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6126).

Kurs umożliwi szkołom i placówkom wstąpienie do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i ubieganie się o Certyfikat Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie.

Z ramienia Kuratorium Oświaty w Kielcach informacji udzielają:

  • wojewódzki koordynator szkół promujących zdrowie Pani Małgorzata Połeć – starszy wizytator, Oddział Kuratorium Oświaty siedziba w Skarżysku-Kamiennej (kontakt telefoniczny – 41 395 30 62, e-mail malgorzata.polec@kuratorium.kielce.pl).
  • regionalny koordynator szkół promujących zdrowie Pani Irena Sobieraj – wizytator, Oddział Kuratorium Oświaty w Busku-Zdroju   (kontakt telefoniczny – 41 350 18 57, e-mail irena.sobieraj@kuratorium.kielce.pl).

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty