16 września 2020

Program „Ekonomia na co dzień”

„Ekonomia na co dzień” jest programem z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku 12-15 lat w szkołach podstawowych. Zawiera także zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Uczestnicy otrzymają bezpłatny pakiet dydaktyczny zawierający materiały dla ucznia oraz dla nauczyciela, dostęp do platformy edukacyjnej. Istotnym elementem są bezpłatne warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przygotowujące do realizacji programu oraz możliwość stałych konsultacji metodycznych i merytorycznych z koordynatorem programu. Dzięki programowi uczniowie realizują wiele inicjatyw w środowisku szkolnym i lokalnym. Zwieńczeniem ich pracy będzie możliwość udziału w „Ogólnopolskim Forum Ekonomicznym Młodych”.

Co roku w programie udział bierze ok. 1700 nauczycieli z całej Polski. Program realizowany jest wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim oraz Fundacją Warszawski Instytut Bankowości.

Więcej Informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl