15 września 2020

Dyrektorzy branżowych szkół II stopnia w województwie świętokrzyskim

W związku z przygotowaniem informatora „Wykaz branżowych szkół II stopnia powstałych w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 2020/2021” zwracam się
z prośbą o przekazanie informacji dotyczących kierunków kształcenia uruchomionych dla semestrów I w roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 15.02.2019 r. w sprawie celów
i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – Dz.U. 2019 poz.316 ze zm.).

Informację należy przekazać poprzez załączony formularz do dnia 21 września 2020 r.

FORMULARZ