15 września 2020

Dyrektorzy szkół realizujący kształcenie w zawodach branży spożywczej

Uprzejmie informuję, że od dnia 01.09.2020 r. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi rozpoczął realizację projektu pt. „Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży spożywczej”, współfinansowanego przez Unię Europejską  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

W związku z powyższym zachęcam do udziału w projekcie szkoły realizujące kształcenie  w zawodach branży spożywczej, a w szczególności: technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie czynnego udziału przedstawicieli pracodawców z branży spożywczej oraz wszystkich szkół kształcących na poziomie technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, zapraszam do współpracy w ramach projektu szkoły z województwa świętokrzyskiego – głównie do aktywnego udziału w pilotażu modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu  z uwzględnieniem stażu uczniowskiego, w okresie II semestru roku szkolnego 2020/2021.

 Realizacja projektu stwarza niepowtarzalną okazję ku temu, aby wnieść swój wkład w tworzenie przydatnych w praktyce szkolnej dokumentów programowych i wyrazić swoją opinię na ich temat w tym ogólnopolskim badaniu.

 

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

                                                                                                     Kazimierz Mądzik

Załączniki

zaproszenie do udziału w projekcie
Data: 2020-09-15, typ pliku: PDF, rozmiar: 1 MB
formularz zgłoszeniowy
Data: 2020-09-15, typ pliku: DOCX, rozmiar: 217 KB
deklaracja współpracy szkoły
Data: 2020-09-15, typ pliku: DOCX, rozmiar: 220 KB