15 września 2020

Konkurs NBP na pracę pisemną

Zachęcamy do udziału w XIX edycji Konkursu NBP na pracę pisemną. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania tematyką ekonomii. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Cele konkursu

W tym roku NBP już po XIX organizuje Konkurs na pracę pisemną. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zainteresowania młodzieży ekonomią i sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej. Organizatorzy chcą również zachęcić nauczycieli i dyrektorów szkół do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych, kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs jest adresowany do młodych ludzi w dwóch grupach wiekowych. Pierwsza to uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. W konkursie mogą uczestniczyć także uczniowie szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Jak przygotować pracę konkursową?

Prace konkursowe powinny dotyczyć następujących tematów:

  • dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych: „Wpływ edukacji ekonomicznej na stabilność systemu finansowego”,
  • dla uczniów szkół ponadpodstawowych: „Rola banków centralnych w zmniejszaniu skutków kryzysów gospodarczych”.

Objętość prac konkursowych nie może być mniejsza niż 5 i nie większa niż 10 stron formatu A4. Mogą one zawierać elementy graficzne, takie jak np. zdjęcia czy wykresy. Do prac należy załączyć bibliografię.

Do kiedy można przesyłać prace konkursowe?

Termin nadsyłania prac konkursowych (z załącznikami wymaganymi w regulaminie) mija 13 października 2020 r.

Nagrody konkursowe

W obu kategoriach wiekowych zostaną przyznane po trzy nagrody główne i trzy wyróżnienia. Będą to nagrody finansowe. Gratyfikację za wsparcie merytoryczne otrzymają również nauczyciele-opiekunowie nagrodzonych uczniów

Szczegóły dotyczące konkursu oraz wszystkie załączniki można znaleźć na stronie.