14 września 2020

Międzynarodowe seminarium: Entrepreneurship with eTwinning

W dniach 22-25 września 2020 odbędzie się międzynarodowe seminarium online Entrepreneurship with eTwinning, Spotkanie w całości realizowane jest w formie online na platformie eTwinning i skierowane jest do nauczycieli zatrudnionych w szkołach ponadpodstawowych zainteresowanych realizacją projektów eTwinning.

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 16 września 2020 o godzinie 23:59.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram seminarium znajdują się na stronie: https://etwinning.pl/miedzynarodowe-seminarium-entrepreneurship-with-etwinning/