11 września 2020

Szkolenie dla nauczycieli „Jedyny taki dziennik – zapiski Jadwigi Ankiewicz jako wyjątkowe źródło historyczne”

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych na V edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci: „Jedyny taki Dziennik – zapiski Jadwigi Ankiewicz jako wyjątkowe źródło historyczne”.

Szkolenie odbędzie się 24 października w Centrum Obsługi Zwiedzających Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie.

Szkolenie ma na celu zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do korzystania z pozaszkolnego nauczania historii najnowszej, realizowanego poprzez wizyty w poobozowych miejscach pamięci.

Oferta skierowana jest głównie do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz j. polskiego. Niezależnie od powyższego, mogą wziąć w nim udział również nauczyciele innych przedmiotów, zwłaszcza wychowawcy klas.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i traktowany jako kurs dydaktyczno-metodyczny podnoszący kwalifikacje zawodowe, dlatego uczestnicy otrzymają imienne zaświadczenia o jego ukończeniu. Otrzymają także najnowszą publikację wydaną przez Muzeum.

Program szkolenia, karta zgłoszenia, oświadczenie o ochronie danych osobowych oraz zgoda na przetwarzanie wizerunku znajdują się w załączeniu.

Wypełnioną kartę zgłoszenia oraz podpisaną (odręcznie i zeskanowaną) klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku prosimy przesłać drogą mailową na adres: m.rusek@majdanek.eu do dnia 25 września 2020 r. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numer 81 710 28 27.

Załączniki

karta zgłoszenia na szkolenie
Data: 2020-09-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 57 KB
zgoda na wykorzystanie wizerunku
Data: 2020-09-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 14 KB
zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data: 2020-09-11, typ pliku: DOCX, rozmiar: 16 KB