11 września 2020

Webinarium dotyczącym pilotażu narzędzia SELFIE WBL

Fundacji „OIC Poland” zaprasza do udziału w Webinarium dotyczącym pilotażu narzędzia SELFIE WBL, które odbędzie się dnia 15.09.2020 r. o godz. 14:00. W spotkaniu uczestniczyć będą przedstawiciele Europejskiego Forum Kształcenia Technicznego i Zawodowego (EfVET), Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie, zakwalifikowane szkoły oraz pozostali interesariusze.

Celem webinarium jest przedstawienie głównych założeń programu pilotażowego SELFIE WBL, harmonogramu działań, korzyści płynących z uczestnictwa w pilotażu oraz dostarczenie odpowiedzi na Państwa wątpliwości. Spotkanie poprowadzi Pani dr Ewelina Iwanek – Prezes Zarządu Fundacji „OIC Poland”, pełniąca funkcję koordynatora pilotażu SELFIE WBL. Przewidywany czas trwania: 90 minut.

Aby wziąć udział w webinarium należy zarejestrować się za pomocą formularza do 14.09.2020 r. i w dniu webinarium wejść w link, który zostanie przesłany drogą mailową wraz z programem spotkania.