11 września 2020

Bezpłatne webinarium o działalności rad rodziców i gospodarce finansowej

Fundacja „Rodzice Szkole” zaprasza na bezpłatne webinarium poświęcone działalności i zakładaniu rad rodziców a także ich gospodarce finansowej. Spotkanie będzie miało miejsce 24 września o godz. 19 przy użyciu oprogramowania Google Hangouts. W spotkaniu online udział wezmą Wojciech Starzyński i Krzysztof Zuba, eksperci Fundacji „Rodzice Szkole” i wieloletni członkowie rad rodziców w szkołach swoich dzieci.

Opowiedzą o tym, jak powinno krok po kroku wyglądać ukonstytuowanie się rady, jak rada może uczestniczyć w życiu szkoły i co powinna robić, aby mieć realny wpływ na wychowanie dzieci w placówkach oświatowych.

Kwestie finansowe

Kwestie finansowe takie jak zakładanie kont bankowych czy prowadzenie przejrzystej księgowości są sporym wyzwaniem dla wielu rad rodziców. Dlatego tym sprawom poświęcimy szczególnie dużo uwagi. Omówimy obecne przepisy prawne regulujące działalność finansową rady oraz konieczne zmiany, jakie powinny być wprowadzone, aby umożliwić rodzicom efektywne zarządzanie pieniędzmi w szkole.

Przewidziany jest także czas na pytania i dyskusje, również nie związane bezpośrednio z zagadnieniami poruszanymi w czasie wystąpienia, ale dotyczące funkcjonowania rady rodziców w szkole.

Szczegółowe informacje: http://rodziceszkole.edu.pl/zapraszamy-na-bezplatne-webinarium-o-dzialalnosci-rad-rodzicow-i-gospodarce-finansowej/