10 września 2020

Konkurs „Plejada ekonomiczna”

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbludowicach zaprasza do udziału w VI Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym „Plejada ekonomiczna”, który adresowany jest do uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego.

Konkurs realizowany będzie przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Obejmuje zagadnienia z zakresu edukacji ekonomicznej, rozwijania postaw i zachowań przedsiębiorczych.

Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap I – etap szkolny. Opracowanie i wykonanie komiksu „Kim zostanę, gdy dorosnę? – moja strategia na przyszłość”. Do komiksu należy dołączyć kosztorys zawierający opis kosztów związanych z poszukiwaniem pracy w wybranym zawodzie (przedstawionym w komiksie) od momentu ukończenia szkoły ponadpodstawowej do chwili zatrudnienia. Termin od 9 października 2020r. do 20 listopada 2020r.

Etap II – etap wojewódzki. Test on-line z wiedzy ekonomicznej i matematycznej. Termin 8 grudnia 2020 r. godz. 9.00.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: https://www.spzbludowice.busko.pl/plejada-ekonomiczna.html

Konkurs został objęty honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.