24 sierpnia 2022

XXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie zaprasza do udziału w Olimpiadzie.

Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej.

Aktualne informacje organizacyjne, w tym terminarz i regulamin Olimpiady Wiedzy o Prawie można znaleźć na stronie internetowej https://olimpiadaprawa.pl/