8 września 2020

Dwa dodatkowe konkursy wniosków o dofinansowanie projektów w ramach akcji 2 – Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+ w roku 2020 – Partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+ w roku 2020

W związku z pandemią COVID-19, 25 sierpnia 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła dwa dodatkowe nabory, wspierające innowacje w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz zapewnia możliwości rozwoju osobistego, społeczno-edukacyjnego i zawodowego.

  1. Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (w sektorze Edukacji szkolnej, Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Szkolnictwa wyższego): celem tych projektów jest przygotowanie systemów kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z niedawnym nieoczekiwanym przejściem na naukę przez Internet i na odległość, w tym wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i ochrona integracyjnego charakteru możliwości uczenia się.
  2. Partnerstwa na rzecz kreatywności (w sektorze Młodzieży, Edukacji szkolnej i Edukacji dorosłych): mające na celu zaangażowanie organizacji zajmujących się edukacją formalną, nieformalną i pozaformalną wraz z organizacjami z sektora kultury i sektora kreatywnego w działania, które mają zwiększyć świadomość europejską i wzmocnić ich pozycję jako innowatorów w swoim lokalnym środowisku. Działanie to ma na celu wspieranie rozwoju umiejętności i kompetencji kreatywnych, a także podniesienie poziomu jakości, innowacyjności pracy z młodzieżą.

Oba nabory mają przyczynić się do stworzenia partnerstw i synergii pomiędzy organizacjami edukacyjnymi, szkoleniowymi i młodzieżowymi z organizacjami kultury i sektora kreatywnego.

Projekty mogą trwać od 12 do 24 miesięcy i muszą się rozpocząć między 1 marca a 30 czerwca 2021 r.

Termin składania wniosków do poszczególnych Narodowych Agencji w ramach obydwu dodatkowych naborów upływa 29 października 2020 r.

Więcej informacji: https://erasmusplus.org.pl/aktualnosci/komunikat-na-dotyczacy-ogloszenia-dwoch-dodatkowych-konkursow-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-akcji-2-partnerstwa-strategiczne/