8 września 2020

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ogólnodostępnych

Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)  organizuje spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli szkół ogólnodostępnych.

Cele spotkania:

  • zapoznanie z ideą edukacji włączającej (wykład prof. Krakowiak),
  • zapoznanie z rolą i zadaniami SCWEW (zgodnie z modelem) – prezentacja,
  • zaprezentowanie  idei SCWEW – rodzaje wsparcia udzielanego szkołom ogólnodostępnym,
  • uzyskanie informacji zwrotnych odnośnie potrzeb szkół ogólnodostępnych w obszarze wypełniania zadań SCWEW – jakiego rodzaju wsparcie, jakiego typu szkolenia itp.
  • uzyskanie informacji dotyczących sprzętu/pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Termin spotkania on-line: 11 września 2020 godz. 10.00 – 12.30

Serdecznie zapraszam Państwa Dyrektorów do udziału w spotkaniu.

Szczególne zaproszenie kieruję do przedstawicielach tzw. „małych szkół” oraz Państwa dyrektorów szkół z dużych miast.

Poniżej link do rejestracji na spotkanie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/6122

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik