7 września 2020

III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

1 września 2020 r., wraz z początkiem roku szkolnego, wystartował III nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zachęca polskie szkoły publiczne i niepubliczne, dążące do rozwoju kompetencji kluczowych swoich uczniów, do aplikowania do udziału w projekcie, który zakłada zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów Unii Europejskiej.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 30 listopada 2020 r. o godz. 23.59.

Uwzględniając sytuację na arenie międzynarodowej, wywołaną trwającą pandemią COVID-19, realizacja przedsięwzięć może rozpocząć się nie wcześniej niż w kwietniu 2021 r. i nie później niż w czerwcu 2021 r. i trwać 6 lub 12 miesięcy, w zależności od liczby zaplanowanych wyjazdów zagranicznych grup uczniów.

Szczegółowe informacje, w tym zasady naboru i przewodnik dla wnioskodawców, dostępne są na stronie internetowej konkursu: https://power.frse.org.pl/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow/ponadnarodowa-mobilnosc-uczniow-konkurs-2020-nabor-3/