7 września 2020

Wsparcie dla szkół przez 10. Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej

Szanowni Państwo
dyrektorzy szkół i placówek
w woj. świętokrzyskim

 

10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej deklaruje chęć wsparcia szkół w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach na temat „Zapobieganie rozprzestrzenieniu się wirusa SARS-CoV-2”. Istnieje również możliwość dekontaminacji pomieszczeń
w przypadku wykrycia w szkole wirusa SARS-CoV-2. Informacje można uzyskać pod numerem 887-206-338.