2 września 2020

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w sierpniu 2020 r.

W sierpniu 2020 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali ewaluacji zewnętrznych.