4 września 2020

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Panie, Panowie
Dyrektorzy szkół kształcących w zawodach

szkolnictwa branżowego
w woj. świętokrzyskim

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie informacji dotyczącej klas wielozawodowych branżowej szkoły I stopnia – uczniów klas II i III posiadających status młodocianego pracownika oraz wymagających zorganizowania dokształcających turnusów z zakresu kształcenia zawodowego zgodnie zamieszczoną tabelą – stan na dzień 2 września 2020 r. i przesłanie na adres e-mail:

malgorzata.zielinska@kuratorium.kielce.pl

ewa.pietraszek@kuratorium.kielce.pl

do dnia 10 września 2020 r.

Szkoła Branżowa I Stopnia

 

Lp.

Nazwa zawodu Symbol cyfrowy zawodu Liczba uczniów w roku szkolnym 2020/2021
Klasa II Klasa III
1. Kominiarz 713303 3 4

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik