2 września 2020

Informacja o realizacji kontroli w lipcu 2020 r.

W lipcu 2020 r. wizytatorzy Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach nie przeprowadzali kontroli planowych.

Lp. Tematyka kontroli Liczba szkół/placówek

 

1. Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 1  Szkoła ponadpodstawowa – 1

 

2. Kontrola związana z procedurą dokonywania cząstkowej oceny pracy dyrektora – 1  Szkoła podstawowa – 1

 

 Podmioty wnioskujące o zarządzenie kontroli doraźnych w szkołach lub placówkach:

Liczba kontroli doraźnych przeprowadzonych Liczba kontroli
A)   Na wniosek, prośbę, w związku z informacją pozyskaną od:  
  • Rzecznika Praw Dziecka
1
  • innych podmiotów (dyrektor przedszkola/szkoły)
1