20 października 2020

Istotne zdarzenia dotyczące funkcjonowania szkół oraz placówek oświatowych – COVID-19

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych
w woj. świętokrzyskim

Ze względu na obecną sytuację, zwracam się do Państwa o niezwłoczne informowanie Kuratorium Oświaty w Kielcach o wszystkich przypadkach zaistnienia istotnych zdarzeń dotyczących funkcjonowania jednostek oświatowych – Covid 19. Formularz jest przeznaczony dla szkół i placówek, które działalność zawiesiły całościowo lub częściowo (model hybrydowo / mieszany) i rozpoczęły nauczanie zdalne.

Uwagi odnośnie wypełniania formularza:

– aby wypełnić formularz należy posiadać pozytywną opinię Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodę organu prowadzącego szkołę lub placówkę.

– w przypadku zespołu szkół podajemy pełną nazwę zespołu, a w kolejnym pytaniu podajemy poszczególne typy szkół, których dotyczy sytuacja Covid-19;

– szkoła może całkowicie zawiesić działalność lub częściowo (model hybrydowo / mieszany) – obie opcje jednocześnie nie są możliwe;

W przypadku pytań odnośnie formularza on-line należy kontaktować się pod numerami tel.:

41 342 16 24 lub 41 342 18 27

Jednocześnie, po uzupełnieniu ww. formularza należy przesłać krótki opis sytuacji w szkole lub placówce na adres e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl oraz jacek.staromlynski@kuratorium.kielce.pl

Formularz on-line

(PROSIMY O NIEWYPEŁNIANIE FORMULARZA PRZEZ SZKOŁY PONADPODSTAWOWE)