31 sierpnia 2020

IPN: Odchody 75. rocznicy powstania organizacji Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”

Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość powołano 2 września 1945 r. Inicjatywa utworzenia WiN była efektem niezgody podziemia na bezwarunkową kapitulację przed komunistami w Polsce i ZSRS. Wynikała też z poczucia moralnej odpowiedzialności dowódców za trwających uporczywie w konspiracji żołnierzy AK.

W dniu powstania WiN przedstawiciele Delegatury IPN w Kielcach, Patrycja ZatorskaMilewska, zastępca naczelnika kieleckiej Delegatury oraz dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki z Referatu Badań Historycznych IPN, upamiętnią tych, którzy podjęli walkę o urzeczywistnienie wizji ojczyzny, za którą walczyli i ginęli żołnierze Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Uroczystość odbędzie się 2 września o godz. 12.00 przy ul. Zamkowej w Kielcach, gdzie mieściło się dawne więzienie UB.