22 lutego 2022

Projekt „Popojutrze 2.0”

Celem głównym projektu Popojutrze 2.0 jest wsparcie procesu inkubacji 72 innowacji społecznych z całego kraju pozwalających na szybsze, tańsze oraz bardziej wydajne rozwiązywanie problemów w obszarze kształcenia, spośród których minimum 10 zostanie przetestowanych i skierowanych do wdrażania oraz popularyzacji na szerszą skalę w okresie do 30.06.2023 r.

To co wyróżnia drugą edycję projektu to możliwość opracowania innowacji wspierających edukację formalną i poza formalną na każdym etapie rozwoju człowieka. W pierwszej edycji projektu Innowacje dotyczył tylko edukacji osób dorosłych. W tej edycji projektu pożądane są innowacje możliwe do zastosowania w żłobkach, przedszkolach, szkołach, uczelniach, a także takie, które znajdą zastosowanie branży edukacji osób dorosłych.

IV Nabór wniosków – będzie trwał od 21 lutego do 7 marca 2022.

Hasłem przewodnim naboru są Kompetencje Przyszłości – rozwój kompetencji jutra, tworzenie przestrzeni, narzędzi i produktów sprzyjających przyswajaniu wiedzy.

Szczegółowe informacje w serwisie: http://popojutrze2.pl