15 maja 2009

Konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych

W ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kontynuuje realizację programu stypendialnego dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Organizatorem programu stypendialnego oraz konkursu stypendialnego jest Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce.

Bliższe informacje o konkursie, regulamin oraz karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie internetowej ministerstwa www.mswia.gov.pl – wyznania religijne i mniejszości narodowe – Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2009 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie.