19 sierpnia 2020

Ogólnopolski pilotaż: narzędzia SELFIE w kontekście uczenia się w miejscu pracy

Panie/Panowie
Dyrektorzy szkół/placówek,
Pracodawcy w województwie świętokrzyskim

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” we współpracy z Komisją Europejską, Europejskie Forum Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (EfVET), rozpoczyna ogólnopolski pilotaż nowej wersji narzędzi SELFIE WBL – skierowany  do  uczniów, nauczycieli oraz dyrektorów szkół branżowych I i II stopnia, techników, szkół policealnych oraz pracodawców współpracujących ze szkołami kształcenia i szkolenia zawodowego z całej Polski.

Przedsięwzięcie realizowane jest  w okresie wrzesień 2020 – styczeń 2021 r.

ZGŁOSZENIA SZKÓŁ PRZYJMOWANE SĄ DO 8 WRZEŚNIA 2020 r.

Krótka informacja o pilotażu:

  • Rozpoczęcie pilotażu planowane jest na październik 2020 roku
  • W pilotażu powinno wziąć udział 40% uczniów danej szkoły oraz 40% nauczycieli – jest to warunek konieczny
  • Pilotaż obejmuje testowanie narzędzia SELFIE WBL oraz udział w grupach fokusowych
  • Pilotaż jest dla szkół bezpłatny, szkoła nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem
  • Pilotaż jest całkowicie anonimowy i dobrowolny, a zabrane wyniki zostaną opracowane w postaci zbiorczego sprawozdania dla szkoły. Sprawozdanie może stanowić punkt wyjścia do rozmowy na temat stosowania technologii cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się i do określenia planu działania zorientowanego na uzyskanie poprawy w tym zakresie.
  • Odpowiedź na zestaw pytań, na których narzędzie się opiera, zajmuje ok. 20-30 minut
  • Wszystkie gromadzone dane pozostają anonimowe, a sprawozdanie trafia wyłącznie do dyrektora konkretnej szkoły i nie jest dalej udostępniane
  • Można wziąć udział w ocenie na komputerze, tablecie lub smartfonie.

Aby zgłościć szkołę do udziału w pilotażu, należy wypełnić poniższy link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqC8enH_ppKgJmglHhlnYu-QWLcs8fzINlDFPv6CG86a6ryA/formResponse

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby dalszych informacji proszę kontaktować się z osobą wskazana poniżej.

Pani Anna Bartosiewicz
Specjalista ds. Projektów
tel. +48 81 710 46 40
kom. 533 328 495
e-mail: anna.bartosiewicz@oic.lublin.pl